Καινοτόμα Προϊόντα

Ανάπτυξη Ημιαυτόνομου Ρομπότ Ψεκασμού Αμπελώνων

Υπέυθυνος Δράσης το μέλος του EDI Lab Δρ. Κατσάνος Χρήστος

Συνεργαζόμενη ερευνητική ομάδα:Talent, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, Robologics, Πανεπιστήμιο Ben-Gurion(έργο SAVSAR

Μεθοδολογία για την υλοποίηση MOOC (MassiveOpenOnlineCourses)

Υπέυθυνος Δράσης το μέλος του EDI Lab Δρ. Πιερρακέας  Χρήστος

Το E.D.I. Lab παρέχει τη δυνατότητα της πλήρους υποδομής MOOC μέσω συγκεκριμένης μεθοδολογίας που αναπτύχθηκε από συνεργάτες του εργαστηρίου.

Για την υποστήριξη δράσεων παροχής μαθημάτων υπό τη μορφή MOOC, έχει ήδη εγκατασταθεί στο εργαστηριό μας η πλατφόρμα edX.

Ανάπτυξη Ποιοτικού Εκπαιδευτικού Υλικού βασισμένου σε Μαθησιακά Αντικείμενα για Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης
(e-learning)

Υπέυθυνος Δράσης το μέλος του EDI Lab Δρ. Πιερρακέας  Χρήστος σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Καθηγητή του  ΕΑΠ Δρ. Αχιλλέα Καμέα

Cyberema

Το έργο Cyberema αφορά την πειραματική ανάπτυξη IoT (Internet of Things) προϊόντων μέτρησης κι ελέγχου ενέργειας σε μια συνεκτική, ανεξάρτητη πλατφόρμα έξυπνων ενεργειακών υπηρεσιών.

Επιστημονική Υπεύθυνος εκ μέρους του E.D.I. Lab η Δρ. Ήρα Αντωνοπούλου – Διευθύντρια του εργαστηρίου