ΦΕΚ Ίδρυσης

Το εργαστήριο E.D.I. LAB του τμήματος Δ.Ε.Τ ιδρύθηκε αρχικά το 2015 και επανιδρύθηκε το 2019 (ΦΕΚ 5133/31-12-2019).