Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας & Ψηφιακής Καινοτομίας

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου  Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακής καινοτομίας  (Entrepreneurship and digital innovation laboratory Laboratory – EDI LAB). Το EDI LAB ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 5133/31-12-2019 και ανήκει στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Το εργαστήριο έχει ως βασικό σκοπό την προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας, σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή καινοτομία τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς επίσης και στην δημοσίευση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τους ερευνητικούς του τομείς, σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια

Παράλληλα το EDI LAB στοχεύει στη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και τoυ επιχειρηματικού κόσμου. Επίσης το εργαστήριο ενθαρρύνει την κάθε μορφής συνεργασία με επιχειρήσεις δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό τη μελέτη, παροχή υπηρεσιών και προώθηση θεμάτων που αφορούν το αντικείμενο του

Το εργαστήριο οργανώνει επίσης σεμινάρια, συνέδρια, διαλέξεις, και θερινά σχολεία σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στους τομείς της ερευνητικής του δραστηριότητας.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τα έργα του εργαστηρίου (εν εξελίξει και ολοκληρωμένων) καθώς και πληροφορίες για τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τυχόν ιδέες-προτάσεις.

η Διευθύντρια του Εργαστηρίου

καθηγήτρια Ηρα Ν Αντωνοπούλου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αντικείμενο Εργαστηρίου

Το E.D.I. Lab ιδρύθηκε στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Καλύπτει τις ανάγκες έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομιών των κοινωνικών εταίρων και εξειδικευμένης εκπαίδευσης στο πλαίσιο του ρόλου και της αποστολής του.

Έχει ως βασικό σκοπό την υψηλού επιπέδου διεπιστημονική έρευνα, σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή καινοτομία τόσο σε τοπικό, όσο και σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

E.D.I. Lab Mission-Αποστολή

 • Συνεργασία με κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Ικανοποίηση και κάλυψη των αναγκών σε μεταπτυχιακές διατριβές, εξειδικευμένες εργαστηριακές ασκήσεις, μελέτες και επιστημονικές διατριβές
 • Ανάπτυξη (δι)επιστημονικής έρευνας
 • Προώθηση Έρευνας και Καινοτομίας σε όλο το φάσμα των θεματικών αντικειμένων του
 • Ανάπτυξη υψηλής στάθμης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και καινοτομιών
 • Συμμετοχή και οργάνωση Συνεδρίων, Ημερίδων, Θερινών Σχολείων, courses καθώς και άλλων αντιστοίχων πρωτοβουλιών
 • Σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων
 • Παροχή υπηρεσιών, ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας
 • Παροχή υπηρεσιών Δια Βίου Μάθησης
 • Παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στην πληροφορική και στα θεματικά πεδία του Εργαστηρίου

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

 • Σχεδιασμός καινοτόμων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, συνεργατικές πλατφόρμες νέφους, μηχανισμοί ασφαλείας δεδομένων και προστασία ιδιωτικότητας
 • Σχεδίαση καινοτόμου ψηφιακού υλικού για εκπαίδευση
 • Εκπόνηση μελετών ψηφιακής καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
 • Σχεδιασμός – Διενέργεια σεμιναρίων εκπαίδευσης και πιστοποίησης σε θέματα επιχειρηματικότητας και ψηφιακής καινοτομίας
 • Παροχή Συμβουλευτικού έργου σε θέματα επιχειρηματικότητας και ψηφιακής καινοτομίας
 • Διοργάνωση Συνεδρίων και θερινών σχολείων σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενο του εργαστηρίου

Τομείς Ερευνητικής Δραστηριότητας

Διοίκηση Ψηφιακών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Ψηφιακές Υπηρεσίες και Τεχνολογίες

Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων

Ψηφιακό Μάρκετινγκ και ηλεκτρονικό επιχειρείν

Ανάλυση Μεγάλης Κλίμακας Δεδομένων

Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα

Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Συστημάτων

Ανάπτυξη & Βελτιστοποίηση Αλγορίθμων

Πρωτοβουλίες – Συνεργασίες

Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Αχαΐας σε συγκεκριμένους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως:

 • ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ερευνών,
 • η επιμόρφωση προσωπικού,
 • η υποβολή και υποστήριξη προγραμμάτων,
 • η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων

και γενικότερα η συνεργασία επί γενικότερων θεμάτων που σχετίζονται με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και προϊόντων/υπηρεσιών.

Μνημόνιο Συνεργασίας με το Σύνδεσμο Συμβούλων Επιχειρήσεων  Ελλάδος (ΣΥ.Σ.ΕΠ.) για τη δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης της επιχειρηματικότητας μέσω της διασύνδεσης της ακαδημαϊκής με την επιχειρηματική κοινότητα.

Ο ΣΥ.Σ.ΕΠ. έχει 186 μέλη – επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα και οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα απασχόλησης σε αυτές. Οι θέσεις ανακοινώνονται μέσω του εργαστηρίου E.D.I. Lab.

Οι δύο φορείς συνεργάζονται σε θέματα κοινού ερευνητικού ενδιαφέροντος.